ภาษา Arabic, Standard

ชื่อภาษา: Arabic, Standard
รหัสภาษา ISO: arb
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3301
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Arabic, Standard

Arabic Standard - The Lost Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Arabic, Standard

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arabic, Standard) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arabic, Standard) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

รูปภาพของพระเยซู

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arabic, Standard) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม .

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arabic, Standard) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

John

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arabic, Standard) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Dramatized readings of al-Kitab al-Hayat Bible version..

Questions Arabs Have about the Christians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arabic, Standard) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arabic, Standard) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .


๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (in العربية [Arabic: Classical])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arabic, Standard) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in العربية [Arabic: Classical])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arabic, Standard) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระคำแห่งชีวิต 1 (in العربية [Arabic: Classical])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arabic, Standard) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 2 (in العربية [Arabic: Classical])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arabic, Standard) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 3 (in العربية [Arabic: Classical])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arabic, Standard) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

The Story of the Word (in العربية [Arabic: Classical])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arabic, Standard) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม .

ดาวน์โหลด Arabic, Standard

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Chosen Witness ► ( اللغة العربية) - (Jesus Film Media)
Christian Songs - Arabic - (HAYA)
God's Story Video and Audio - Arabic - (God's Story)
Gospels and Psalms - Arabic - (Audio Treasure)
Jesus Film Project films - Arabic, Modern Standard - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Arabic, Modern Standard (Egyptian) - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Arabic, Modern Standard (Sharif) - (The Jesus Film Project)
John 3:1-21 - Arabic New Van Dyck - (The Lumo Project)
Resources - Arabic from 'Welcome Africans' - (Welcome Africans / Bienvue Africains)
Sermons and Songs - Arabic - (HAYA)
The Bible - Arabic & other resources - (Arabic Bible)
The Bible - Arabic, Standard - Easy to Read Version - (Faith Comes By Hearing)
The Bible - Arabic - الصوت الكتاب المقدس - (Wordproject)
The Holy Bible - Arabic (Van Dyke translation) - (HAYA)
The Jesus Story (audiodrama) - Arabic Modern Standard - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Arabic - 2006 - (Talking Bibles)
The New Testament - Arabic, Standard - Easy to Read Version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Arabic, Standard - Kitab al Hyatt version العربية - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Arabic, Standard - Sharif version العربية - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Arabic, Standard - Van Dyke Version - Egyptian voices - (Faith Comes By Hearing)
The Prophets' Story - Arabic - (The Prophets' Story)
Thru the Bible Arabic Podcast - (Thru The Bible)

ชื่ออื่นสำหรับ Arabic, Standard

아랍어
Al- Arabiya
Al-'Arabiyya
Al Fus-Ha
Arabe
Arabic: Classical
Arabic: Middle East
Arabic: Modern Standard
Arabic: Standard
Arabisch
Fasih
Fus-ha
High Arabic
Literary Arabic
Modern Literary Arabic
Modern Standard Arabic
Standard Arabic
فصحى العصر
阿拉伯語
阿拉伯语

พื้นที่ใช้ภาษา Arabic, Standard

Bahrain
Djibouti
Gaza Strip
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Spain
Syria
United Arab Emirates
United Kingdom

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Arabic, Standard

ข้อมูลเกี่ยวกับ Arabic, Standard

ข้อมูลอื่นๆ: Few Christian, Bible.

จำนวนประชากร: 50,000,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ