ภาษา Mixtec, Diuxi-Tilantongo

ชื่อภาษา: Mixtec, Diuxi-Tilantongo
รหัสภาษา ISO: xtd
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6126
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Mixtec, Diuxi-Tilantongo

Mixteco group of languages Mixtec Diuxi-Tilantongo - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Diuxi-Tilantongo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixtec, Diuxi-Tilantongo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixtec, Diuxi-Tilantongo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน


Mixtec Diagnostic (in Mixteco group of languages)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixtec, Diuxi-Tilantongo) Collections of short messages or samples in many different languages for the purpose of identifying what language someone speaks.

ดาวน์โหลด Mixtec, Diuxi-Tilantongo

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mixteco, Diuxi-Tilantongo - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Mixtec, Diuxi-Tilantongo - (Scripture Earth)
The New Testament - Mixteco, Diuxi-Tilantongo - 2001 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Diuxi-Tilantongo

Central Nochistlán Mixtec
Central Nochistlan Mixteco
Diuxi-Tilantongo Mixtec
Mixteco de Diuxi-Tilantongo
Mixteco del Este Central
Mixteco, Diuxi-Tilantongo (ชื่อภาษา ISO)
Mixteco: Tilantongo

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Diuxi-Tilantongo

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixtec, Diuxi-Tilantongo

People Groups who speak Mixtec, Diuxi-Tilantongo

Mixteco, Diuxi Tilantongo;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixtec, Diuxi-Tilantongo

จำนวนประชากร: 3,410

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ