ภาษา Mixtec, Alacatlatzala

ชื่อภาษา: Mixtec, Alacatlatzala
รหัสภาษา ISO: mim
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23023
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Alacatlatzala

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Mixtec, Alacatlatzala: Atlamajalcingo del Monte)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixtec, Alacatlatzala) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ข่าวประเสริฐ (in Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixtec, Alacatlatzala) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ข่าวประเสริฐ (in Mixtec, Alacatlatzala: Mixtecapa)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixtec, Alacatlatzala) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (in Mixtec, Alacatlatzala: Cahuatache)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixtec, Alacatlatzala) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Mixtec, Alacatlatzala: Xonacatlan)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixtec, Alacatlatzala) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Mire, Escuche y Viva, Libro 7 [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] (in Nasavi [Mixtec, Alacatlatzala: Potoichan])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixtec, Alacatlatzala) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง (in Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixtec, Alacatlatzala) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mixteco, Alacatlatzala - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Mixteco Potoichan - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Mixtec, Alacatlatzala - (Scripture Earth)
The New Testament - Mixtec, Alacatlatzala - WBT Version - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Alacatlatzala

Alacatlatzala Mixtec
Central Misteko

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Alacatlatzala

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixtec, Alacatlatzala

People Groups who speak Mixtec, Alacatlatzala

Mixteco, Alacatlazala;