ภาษา Yi, Yunnan

ชื่อภาษา: Yi, Yunnan
ชื่อภาษา ISO: Nisu, Eastern [nos]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4670
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 04670

ตัวอย่างภาษา Yi, Yunnan

Yi Nisu Yunnan - Who Is He.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi, Yunnan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

ดาวน์โหลด Yi, Yunnan

ชื่ออื่นสำหรับ Yi, Yunnan

Gni
Naso
Nasu
Nisu
Nosu
Nyi
Shiping-Jianshui Nisu
Shiping-Jianshui Yi
Southeastern Yi
Southern Nosu
Southern Yi
Yi: Nosu
Yi: Yunnan
云南彝族
雲南彜族

พื้นที่ใช้ภาษา Yi, Yunnan

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Yi, Yunnan

กลุ่มคนที่พูด Yi, Yunnan

Alu; Apu; Azong; Chuanlan; Laowu; Lesu; Nasu, Southern; Nisu, Yuanyang; Xiuba;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Yi, Yunnan

ข้อมูลอื่นๆ: Literate in Chinese; Atheist, some Christian, New Testament.

จำนวนประชากร: 470,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ