ภาษา Yi: Muzi in Gejiudaqing

ชื่อภาษา: Yi: Muzi in Gejiudaqing
ชื่อภาษา ISO: Nisu, Eastern [nos]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6080
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 06080

ตัวอย่างภาษา Yi: Muzi in Gejiudaqing

Yi Nisu Muzi in Gejiudaqing - Choosing The Right Road.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Muzi in Gejiudaqing

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

ดาวน์โหลด Yi: Muzi in Gejiudaqing

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Muzi in Gejiudaqing

Muzi in Gejiudaqing
彝:Muzi 个旧 daqing
彝:Muzi 個舊 daqing

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Muzi in Gejiudaqing

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Yi: Muzi in Gejiudaqing

กลุ่มคนที่พูด Yi: Muzi in Gejiudaqing

Alu; Apu; Azong; Chuanlan; Laowu; Lesu; Nasu, Southern; Nisu, Yuanyang; Xiuba;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Yi: Muzi in Gejiudaqing

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Hanyu

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ