ภาษา Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec

ชื่อภาษา: Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec
ชื่อภาษา ISO: Zapotec, Lachixio [zpl]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4375
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 04375

ตัวอย่างภาษา Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec

Zapotec Lachixio San Miguel Mixtepec - Christ's Death Resurrection.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec ผสมบ้าง

Zapotec Diagnostic ดาวน์โหลด Zapotec Diagnostic MP3 ในภาษา Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Zapotec, Lachixío - (Scripture Earth)
The New Testament - Zapoteco de Lachixío - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec

Eastern Zimatlan Zapoteco
Lachixio-Mixtepec Zapoteco
San Miguel Mixtepec
Zapoteco, Eastern Zimatlan
Zapoteco: Lachixio/Mixtepec

พื้นที่ใช้ภาษา Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec

People Groups who speak Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec

Zapoteco, Sola de Vega Este;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Zapotec, Lachixio: San Miguel Mixtepec

ข้อมูลอื่นๆ: Semi-literatein (Spanish) Understand Z: San Pedro el Alto, some Z: Lachixio.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ