ภาษา Tamajeq: Air

ชื่อภาษา: Tamajeq: Air
ชื่อภาษา ISO: Tamajeq, Tayart [thz]
ภาษารัฐ: Verified
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3477
IETF Language Tag: thz-x-HIS03477
รหัสความหลากหลายภาษา ROLV (ROD): 03477

ตัวอย่างภาษา Tamajeq: Air

Tamashek Tamajeq Tayart Air - Small Sin Big Damage.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tamajeq: Air

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

ดาวน์โหลด Tamajeq: Air

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Abara Wan Asharega - The Way of Righteousness - Tamajeq - (Rock International)
Bible Stories - Tamajeq - (OneStory Partnership)

ชื่ออื่นสำหรับ Tamajeq: Air

Agadez
Air
Amazigh
Tamachek
Tamajeq, Air
Tamaschek: Agadez
Tayart
Tayert
Tomacheck

พื้นที่ใช้ภาษา Tamajeq: Air

Libya
Niger

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tamajeq: Air

กลุ่มคนที่พูด Tamajeq: Air

Tuareg, Air

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tamajeq: Air

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Hausa, Arabic; New Testament & portions.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ