ภาษา Tamajeq: Tamastrait

ชื่อภาษา: Tamajeq: Tamastrait
ชื่อภาษา ISO: Tamajeq, Tayart [thz]
ภาษารัฐ: Verified
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1793
IETF Language Tag: thz-x-HIS01793
รหัสสำเนียงของ ROD: 01793

ตัวอย่างภาษา Tamajeq: Tamastrait

Tamashek Tamajeq Tayart Tamastrait - Prodigal Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tamajeq: Tamastrait

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

ดาวน์โหลด Tamajeq: Tamastrait

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible Stories - Tamajeq - (OneStory Partnership)

ชื่ออื่นสำหรับ Tamajeq: Tamastrait

Tamachek
Tamajeq, Air: Air
Tamastairt
Tamastrait
Tamestayert
Tomacheck

พื้นที่ใช้ภาษา Tamajeq: Tamastrait

Niger

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tamajeq: Tamastrait

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tamajeq: Tamastrait

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Hausa;Herders

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ