ภาษา Occitan: Ariegeois

ชื่อภาษา: Occitan: Ariegeois
ชื่อภาษา ISO: Occitan [oci]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10057
ภาษารัฐ: Extinct
รหัสสำเนียงของ ROD: 10057

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Occitan: Ariegeois

ชื่ออื่นสำหรับ Occitan: Ariegeois

Ariégeois

พื้นที่ใช้ภาษา Occitan: Ariegeois

France

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Occitan: Ariegeois

People Groups who speak Occitan: Ariegeois

Auvergnat; Gascon; Languedocian; Limousin; Provencal;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Occitan: Ariegeois

จำนวนประชากร: 254,800