ภาษา Occitan: Limousin

ชื่อภาษา: Occitan: Limousin
ชื่อภาษา ISO: Occitan [oci]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12968
ภาษารัฐ: Extinct
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Occitan: Limousin

ชื่ออื่นสำหรับ Occitan: Limousin

Lemosin
Limousin

พื้นที่ใช้ภาษา Occitan: Limousin

France

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Occitan: Limousin

People Groups who speak Occitan: Limousin

Auvergnat; Gascon; Languedocian; Limousin; Provencal;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Occitan: Limousin

ข้อมูลอื่นๆ: People_Bilingual. UNESCO considers it seriously