Malagasy, Atesaka taalnaam

Taalnaam: Malagasy, Atesaka
ISO Taalcode: tkg
GRN Taalnummer: 3529
Taalomvang: ISO Language
Taalstaat: Verified

Voorbeeld van Malagasy, Atesaka

Malagasy Atesaka - The Two Ways.mp3

Audio opnamen beschikbaar in Malagasy, Atesaka

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

E Vaovaotsara sinoratr'i Lioky [The Book of Luke]

Bijbelpassages in audio van complete boeken van specifieke, erkende, vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar.

Het Levende Woord

Audio met korte Bijbelverhalen en evangelisatieboodschappen, die het Verlossingsplan uitleggen en eenvoudig Bijbelonderricht geven. Bij elke opname is rekening gehouden met de cultuur bij de keuze van relevante Schriftgedeeltes. Zo mogelijk bevat de opname liederen en muziek.

Download Malagasy, Atesaka

Audio/Video van andere bronnen

GodMan - (OneHope)
Jesus Film Project films - Antesaka - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Malagasy, Antesaka - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Malagasy - (The Jesus Film Project)

Andere namen voor Malagasy, Atesaka

Antesaka
Atesaka
Malagasy Antasaka
Malagasy: Taisaka
Malagasy, Tesaka (ISO Taalnaam)
Taisaka

Waar Malagasy, Atesaka wordt gesproken

Madagascar

Talen gerelateerd aan Malagasy, Atesaka

Mense Groepe wat Malagasy, Atesaka praat

Antesaka;

Informatie over Malagasy, Atesaka

Overige informatie: Understand French; Ancest., Christian, Muslim; Literate (young).

Bevolkingsaantal: 1,130,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline.

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.