unfoldingWord 44 - Phi-e-rơ Và Giăng Chữa Lành Một Người Ăn Xin

unfoldingWord 44 - Phi-e-rơ Và Giăng Chữa Lành Một Người Ăn Xin

개요: Acts 3-4:22

스크립트 번호: 1244

언어: Vietnamese

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Một ngày kia khi Phi-e-rơ và Giăng đến đền thờ cầu nguyện thì nhìn thấy một người đàn ông tàn tật đang ngồi ở cửa đền thờ để ăn xin.

Phi-e-rơ nhìn người què và nói: “Ta chẳng có tiền bạc để cho ngươi. Nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-su, hãy đứng dậy và bước đi.”

Ngay lập tức Đức Chúa Trời chữa lành cho người què, ông bắt đầu bước đi và nhảy múa mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Mọi người ở trong sân đền thờ đều sửng sốt khi thấy điều này.

Một đám đông dân chúng liền kéo đến để xem người què được chữa lành này. Phi-e-rơ nói với họ rằng: “Sao các ngươi lấy làm lạ khi thấy người này được chữa lành? Chúng ta không chữa lành cho người này nhờ sức lực hay công đức của chúng ta. Nhưng các ngươi phải biết rằng nhờ quyền năng của Chúa Giê-su và nhờ đức tin mà Chúa Giê-su ban cho mà người này được chữa lành.”

Chính các ngươi đã xúi giục chính quyền La-mã giết Chúa Giê-su. Các ngươi đã giết Chúa của Sự Sống. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Dù các ngươi không hiểu mình đang làm gì nhưng Đức Chúa Trời đã dùng việc làm của các ngươi để làm ứng nghiệm những lời tiên tri về Đấng Mê-si phải chịu thương khó và phải chết. Vì vậy, hãy ăn năn và quay lại với Đức Chúa Trời để cho tội lỗi các ngươi được rửa sạch.

Các vị lãnh đạo đền thờ rất khó chịu khi nghe Phi-e-rơ và Giăng nói vậy. Nên họ bắt hai ông và tống vào ngục. Nhưng nhiều người đã tin nhận sứ điệp của Phi-e-rơ và số người đàn ông tin Chúa Giê-su lên đến 5000 người.

Ngày hôm sau, các vị lãnh đạo Do Thái đem Phi-e-rơ và Giăng đến thầy tế lễ thượng phẩm và các vị chức sắc tôn giáo. Họ hỏi Phi-e-rơ và Giăng rằng: “Các ngươi đã cậy quyền phép nào mà chữa lành cho người tàn tật này?”

Phi-e-rơ trả lời họ rằng: “Người đang đứng trước mặt các ông đây đã nhờ quyền năng của Chúa Giê-su là Đấng Mê-si mà được chữa lành. Các ông đã đóng đinh Chúa Giê-su nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Các ông đã chối bỏ Ngài nhưng chẳng có cách nào khác để nhờ đó mà chúng ta được cứu ngoại trừ thông qua quyền năng của Chúa Giê-su.”

Các nhà lãnh đạo vô cùng sốc khi thấy Phi-e-rơ và Giăng nói năng rất dạn dĩ bởi vì họ đều biết rằng những người này vốn không học hành gì cả. Nhưng sau đó họ nhớ lại rằng những người này đã từng ở với Chúa Giê-su. Sau khi họ hăm dọa Phi-e-rơ và Giăng rồi thì thả cho đi.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?