unfoldingWord 36 - Sự Hóa Hình

unfoldingWord 36 - Sự Hóa Hình

개요: Matthew 17:1-9; Mark 9:2-8; Luke 9:28-36

스크립트 번호: 1236

언어: Vietnamese

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Một ngày kia, Đức Chúa Giê-su mang theo ba môn đồ mình là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. (Người môn đồ tên Giăng này không phải là người làm báp-tem cho Đức Chúa Giê-su). Họ đi lên một ngọn núi cao để cầu nguyện.

Khi Đức Chúa Giê-su đang cầu nguyện, khuôn mặt Ngài bỗng trở nên bừng sáng như mặt trời và quần áo Ngài trở nên sáng trắng chói lòa, trắng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Sau đó, Môi-se và tiên tri Ê-li xuất hiện. Những người này đã sống trên đất từ hàng trăm năm trước. Họ nói với Đức Chúa Giê-su về sự chết của Ngài, điều mà sẽ sớm xảy ra ở Giê-ru-sa-lem.

Khi Môi-se và Ê-li đang nói chuyện với Đức Chúa Giê-su thì Phi-e-rơ nói với Chúa Giê-su rằng: “Thầy ơi, chúng ta ở lại đây thì tốt quá! Hãy để chúng con dựng ba cái lều, một cho Ngài, một cho Môi-se và một cho Ê-li”. Phi-e-rơ không biết mình đang nói gì khi đó.

Khi Phi-e-rơ đang nói, một đám mây sáng chói từ trời hạ xuống vây phủ họ và có tiếng phán từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn, hãy nghe theo Ngài”. Ba môn đồ thấy vậy thì khiếp sợ và ngã xuống đất.

Sau đó, Đức Chúa Giê-su chạm vào họ và bảo: “Đừng sợ. Hãy dậy đi”. Khi họ nhìn quanh thì chỉ có một mình Đức Chúa Giê-su ở đó.

Đức Chúa Giê-su và ba môn đồ đó đi xuống núi. Sau đó, Đức Chúa Giê-su bảo họ rằng: “Đừng nói cho bất kì ai về những gì đã xảy ra ở đây. Ta sẽ sớm chết và sau đó sẽ sống lại. Sau khi tất cả những điều đó xảy ra, các con có thể kể cho mọi người biết.”

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?