unfoldingWord 36 - Hmel Danglamna

unfoldingWord 36 - Hmel Danglamna

개요: Matthew 17:1-9; Mark 9:2-8; Luke 9:28-36

스크립트 번호: 1236

언어: Mizo

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Ni khat chu, Isuan a zirtîrte pathum, Petera te, Jakoba te leh Johana te chu a hnênah a hruai a. (Zirtir Johana hi Isua baptistu kha a ni lo). Tlang sâng takah ṭawngṭai turin an chho ta a.

Isua a ṭawngṭai lai chuan, a hmel chu ni angin a lo êng a, a silhfente chu êng angin a lo vâr ta a, leia puan sutu rêng rêngin an sûk vâr theih loh khawp hiala vârin a lo tle ta sûr a.

Tin, Mosia leh zawlnei Elija an rawn inlâr a. Heng mite hi kum zâ tel hma lam khan khawvelah an lo chêng tawh a. Jerusalema Isua a thih tleitlakna tûr thu an sawi a.

Mosia leh Elija chu Isua nen an inbiak lai chuan, Peteran Isua hnênah, “Kan tan heta awm hi a ṭha e. Bawkte pathum i khawh ang u, i tan pakhat, Mosia tan pakhat, Elija tan pakhat,” a ti a. Petera chuan engnge a sawi a hre lo.

Peteran thu a sawi laiin, chhhum chhah tak a lo zing a, anmahni chu a hliah ta a, chhumah aw a lo chhuak a, “Hei hi ka Fapa duhtak, ka lawm êm êma chu a ni. Ama thû ngai rawh ,” a ti a. Zirtîr pathumte chuan an hlau ta êm êm a, leiah an tlu ta a.

Tin, Isuan anmahni chu a khawih a, an hnênah, “Tho ula, hlau suh u,” a ti a. An dâk chhuak a, Isua chu amah chauhvin an hmu ta a.

Isua leh zîrtir pathumte chu tlang ata chu an chhuk a. Tin, Isuan an hnênah, “He lai hmuna thil thlengte hi tuma hnênah la hrilh suh u. Ka thi dawn ta a, tin, mithi zing ata ka tho leh ang. Chumi hnuah chuan mite hnênah in sawi thei tawh ang,” a ti a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?