unfoldingWord 36 - Исаның нұрлы салтанатымен көрінуі

unfoldingWord 36 - Исаның нұрлы салтанатымен көрінуі

개요: Matthew 17:1-9; Mark 9:2-8; Luke 9:28-36

스크립트 번호: 1236

언어: Kazakh

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Бір күні Иса дұға ету үшін биік тауға көтерілді. Ол Өзімен бірге үш шәкіртін: Петір, Жақып және Жоханды ертіп алған еді.

Иса тауда дұға етіп тұрғанда Оның бет-әлпеті күндей жарқырап кетті. Оның киімдері нұрланып, жер бетіндегі бірде-бір шебер ағарта алмайтындай аппақ болды.

Кенеттен жүздеген жылдар бұрын жер бетінде өмір сүрген Мұса мен Ілияс пайғамбар пайда болды. Сонда олар Исамен Оның Иерусалимдегі өлімі жайлы сөйлесіп тұрды.

Мұса мен Ілияс Исамен сөйлесіп тұрғанда, Петір Исаға: “Осы жерде болғанымыз сондай жақсы! Үш күрке жасайық: бірі Саған, бірі Мұсаға, бірі Ілиясқа” — деді. Қорыққаннан Петірдің өзі не айтып тұрғанын түсінбеді.

Петір әлі де сөйлеп жатқанда, олардың үстіне жарқыраған бұлт түсіп, олар бұлттың ішінде қалды. Сонда бұлттың арасынан: “Бұл Менің сүйікті Ұлым! Оған ризамын. Оны тыңдаңдар” — деген дауыс естілді. Шәкірттердің үшеуі қатты қорыққандарынан етпеттерінен жерге құлап түсті.

Сонда Иса оларға қолын тигізіп: “Қорықпаңдар! Тұрыңдар!” — деді. Олар жан-жағына қарағанда, Исадан басқа ешкімді көрмеді.

Содан кейін Иса үш шәкіртімен таудан түседі. Иса оларға: “Мұнда көргендеріңді ешкімге тіс жарып айтпаңдар. Мен жақында өлемін, бірақ қайта тірілетін боламын. Сол кезде ғана адамдарға айтсаңдар болады” — деді.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons