unfoldingWord 28 - Roreltu Tlangval Hausa

unfoldingWord 28 - Roreltu Tlangval Hausa

개요: Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

스크립트 번호: 1228

언어: Mizo

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Ni khat chu, rorêltu tlangval hausa hi Isua hnênah a rawn kal a, a hnênah, “Zirtirtu ṭha, chatuana nunna ka chan theihnan engnge ka tih tur?” a ti a. Isuan a hnênah, “Engatinge ‘ṭha’ mi tih? Ṭha chu pakhat chauh a awm, chu chu Pathian a ni. Nimahsela, chatuana nunna neih i duh chuan, Pathian dânte chu zawm ta che,” a ti a.

“Engte nge ka zawm tûrte chu?” a ti a. Isuan, “’Tual that suh. Uire suh. Ru suh. Bum suh, i nu leh i pa chawimawi rawh, tih leh nangmah i inhmangaih angin i vêngte hmangaih rawh’ tih te hi” a ti a.

Nimahsela, tlangval chuan, “Chung dân zawng zawng chu ka naupan têt ata ka zawm zel ṭhin. Chatuana nung turin engnge ka la tih ngai?” a ti a. Isuan amah chu a en a, a hmangaih ta a.

Isuan a hnênah, “ṭha famkima awm i duh chuan, kal la, i thil neih zawng zawng hralh la, sum chu pachhia te hnênah pe rawh, chutichuan, vânah ro i nei ang. Tin, lo kal la, mi zui ang che,” a ti a.

Tlangval chuan Isua thusawi chu a hriatin, a lungngai ta êm êm a, mi hausa tak a ni a, a thil neih zawng zawng sem ral chu a duh loh vang a ni. A inher a, Isua hnên ata a kal bo ta a.

Tin, Isuan a zirtirte hnênah, “Mi hausa tan Pathian rama luh chu harsa tak a ni! A ni, mi hausa Pathian rama luh aiin sanghawngsei hriau benga luh tlang a awl zawk,” a ti a.

Zirtirten Isua thusawi chu an hriatin, mak an ti êm êm a, a hnênah, “Tunge chhandam ni thei ang le?” an ti a.

Isuan zirtirte chu a en a, an hnênah, “Chu chu mihring tân tih rual a ni lo va, nimahsela, Pathian nen chuan engkim tih theih a ni,” a ti a.

Petera chuan Isua hnênah, “Engkim kalsanin kan zui che a. Kan lawmman tur chu eng nge ni ang le?” a ti a.

Isuan, “Mi tin inte emaw, unaute emaw, farnute emaw, pa emaw, nu emaw, fate emaw, ramte emaw keimah avanga kalsan apiang chuan a leh zâ an hmu ang a, chatuana nunna an chang bawk ang. Nimahsela, mi tamtak a hmasate chu a hnuhnung ah an awm ang a, mi tamtak a hnuhnungte pawh a hmasa ah an la awm ang” a ti a, a chhang a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?