unfoldingWord 28 - Viên Quan Trẻ Giàu Có

unfoldingWord 28 - Viên Quan Trẻ Giàu Có

개요: Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

스크립트 번호: 1228

언어: Vietnamese

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Một ngày kia, có một viên quan trẻ giàu có đến gặp và hỏi Đức Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời?” Đức Chúa Giê-su đáp: “Sao ngươi gọi Ta là”nhân lành“? Chỉ có một Đấng nhân lành mà thôi, đó chính là Đức Chúa Trời. Nhưng nếu ngươi muốn có sự sống đời đời thì hãy tuân theo các điều răn của Đức Chúa Trời.”

Người trẻ tuổi đó hỏi rằng: “Những điều răn nào mà tôi phải tuân theo?” Chúa Giê-su đáp: “Ngươi chớ giết người; chớ gian dâm; chớ trộm cắp; chớ nói dối; hãy hiếu kính cha mẹ và yêu người lân cận như mình.”

Nhưng viên quan thưa rằng: “Tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Tôi phải làm gì nữa để được sống đời đời?” Chúa Giê-su nhìn chàng trai trẻ một cách trìu mến.

Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi và bán tất cả những gì mình có rồi phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có được kho báu nơi thiên đàng. Sau đó hãy theo Ta.

Khi nghe những điều mà Chúa Giê-su nói, chàng trai buồn bã bởi vì anh ta có rất nhiều của cải và không muốn cho tất cả của cải ấy. Rồi anh ta quay ra và đi khỏi.

Sau đó, Chúa Giê-su phán với các môn đồ: “Thật vô cùng khó để người giàu vào nước thiên đàng! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước thiên đàng.”

Khi các môn đồ nghe những điều Chúa phán thì họ bị sốc và nói rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu rỗi?”

Chúa Giê-su nhìn họ và nói: “Với loài người điều này là không thể nhưng với Đức Chúa Trời thì mọi điều đều có thể.”

Phi-e-rơ nói với Chúa Giê-su rằng: “Chúng con đã bỏ mọi thứ mà theo Thầy. Thế thì chúng con sẽ nhận được phần thưởng gì?”

Chúa Giê-su đáp rằng: “Bất kể người nào bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay tài sản của mình vì cớ Ta, người đó sẽ nhận được gấp trăm lần hơn thế nữa và cũng sẽ nhận được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối và người cuối sẽ trở nên đầu.”

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons