Waarom Storievertelling?

Ons Here Jesus was die beste kommunikeerder wat ooit geleef het. Sy mees algemene vorm van onderrig was deur die vertel van verhale - gelykenisse met beelde en karakters uit die alledaagse lewe om sy boodskap te illustreer. Hy het 'n honger na waarheid in die harte van die mense geskep deur hierdie vele gelykenisse.

Vandag is storievertelling steeds 'n effektiewe manier om soekende harte te bereik. Om stories te vertel, is 'n kragtige manier om harte en verbeelding te roer en om belangrike inligting van een geslag na 'n ander oor te dra. Die ding wat ons die meeste van preke onthou, is nie die "drie hoofpunte" nie, maar die illustrasies! Sedert die begin het GRN die metode van Christus gevolg en Bybelverhale gebruik om geestelike waarhede met baie wonderlike resultate oor te dra.

'n Onvergeetlike voorbeeld het etlike jare gelede gebeur. 'n Sendelingpaar van 'n ander sending is aangestel om na 'n onbereikte stam in Bo Volta (nou Burkina Faso) in Afrika te gaan. Toe hulle daar aankom, was hulle verbaas toe hulle agterkom dat hierdie sogenaamde nie geevangaliseerde stam al van Jesus weet. Vyftien jaar tevore het een van ons spanne opnames gemaak vir hierdie stam in hul taal. Die mense het al die verhale op die opnames gememoriseer en het al die jare geweet van die weg van redding voordat 'n sendeling daar aangekom het!

Vandag word lewens steeds geboei en oortuig deur die Bybelverhale. Om die doeltreffendste te wees, moet die verhale met 'n plaaslike stem vertel word, sonder die afleiding van 'n vreemde aksent. Hierdie kombinasie van Bybelverhale, 'n plaaslike stem en die gebede van God se volk help die ou, ou verhaal om lewens oor die hele wêreld te verander.

  • A series of articles by Clair Rulison on the role of stories in GRN scripts

  • Down through the centuries, storytelling has been a most effective way to communicate.

  • Storytelling has always been an effective way to communicate. Jesus used stories or parables when He taught the crowds. For years GRN has followed Christ's method and used storytelling to communicate spiritual truths.

Verwante inligting

Bedieningstrategie - GRN lei en stuur sendelingopnamespesialiste aan lande regoor die wêreld - geen taal is te duister nie, en geen dorp is te afgeleë nie.

Hoe om GRN oudiovisuele hulpbronne te gebruik - 1: Deel die Evangelie - maklik gemaak - Hierdie artikel gee 'n inleiding tot die vele verskillende maniere waarop die GRN oudiovisuele hulpbronne in die bediening gebruik kan word.

Wat neem ons op? - GRN is daarop gemik om die waarheid van God akkuraat en duidelik vir elke taal en kultuur oor te dra, veral diegene wat klein, geïsoleer en sonder hulpbronne is.

Oraliteit - Artikels oor die kenmerke van mondelinge samelewings en hoe om die evangelie aan hulle oor te dra.