GRN Resources for Special Purposes

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลสำหรับการประกาศและการสอนพระคัมภีร์ - Global Recordings Network ผลิตสื่อเสียงในหลายพันภาษาสำหรับการประกาศและการสอนพระคัมภีร์ขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยหนังสือภาพและเครื่องเล่นเสียง