Canciones de Dios para nuestro pueblo [เพลง of God For Our People] - Ticuna

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

รหัสรายการ: 64759
ชื่อภาษา: Ticuna

ความยาวของรายการ: 25:52

Solamente Cristo es

1:02

1. Solamente Cristo es

Cristo Murió por nuestros pecados

0:56

2. Cristo Murió por nuestros pecados

Cristo quiere

1:21

3. Cristo quiere

Cristo llévame

1:18

4. Cristo llévame

Nuevo Comienzo

1:05

5. Nuevo Comienzo

Cristo me ama

0:50

6. Cristo me ama

Tu amor gamas se acaba

1:01

7. Tu amor gamas se acaba

Jerusalén

0:41

8. Jerusalén

Cristo no está muerto

0:51

9. Cristo no está muerto

Cristo es mío

0:52

10. Cristo es mío

Dios es Buenos

1:06

11. Dios es Buenos

Aleluya Aleluya

1:19

12. Aleluya Aleluya

Ciudad Celestial

1:11

13. Ciudad Celestial

Quiero que Cristo camine conmigo

1:09

14. Quiero que Cristo camine conmigo

Dos camino de vida o de Muerte

1:13

15. Dos camino de vida o de Muerte

Entra Jesús a mi Corazón

0:41

16. Entra Jesús a mi Corazón

Solo el poder de Dios

1:02

17. Solo el poder de Dios

Cada día con Cristo

0:57

18. Cada día con Cristo

Mi corazón estaba Manchado

1:09

19. Mi corazón estaba Manchado

Vamos a alabar al Padre

0:49

20. Vamos a alabar al Padre

Nuevo Comienzo

1:18

21. Nuevo Comienzo

Cristo quiere

1:21

22. Cristo quiere

Cristo llévame

1:18

23. Cristo llévame

Dos camino de vida o de Muerte

1:11

24. Dos camino de vida o de Muerte

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2014 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง