Order from GRN Australia

Order from GRN Australia

หน้านี้ไม่พร้อมใช้งานใน ภาษาไทย.

Contact us if necessary to clarify language names or shipping details, then proceed to order.

Orders may be placed online using the form below. Payment will be confirmed separately before shipping. You can also place orders by phone, อีเมล, post, or in person at our Prospect office (Australia) or the centre nearest to you. Find the items you want on the Price List then submit your order.

Please indicate preferred shipping method, and any other special instructions, when ordering.

Payment

For small orders, payment in advance by credit card is preferred. Otherwise, GRN will send an invoice with shipment. Terms are net 7 days from date of invoice. Payment should be made in Australian dollars or a strong currency. GRN Australia will absorb minor under and over payments due to variations in prices, shipping charges, or exchange rates.

Contact Information

Order Information

Note: Any additional packing and freight charges will confirmed with you separately before shipping

GRN ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังและดุลยพินิจสูงสุด การส่งแบบฟอร์มนี้ แสดงว่าคุณยอมรับ ให้ GRN ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองคำขอของคุณ ดู นโยบายข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Global Recordings Network Australia - General information, articles, news and contact details about GRN Australia.

ทวีปออสเตรเลีย - ข้อมูลเกี่ยวกับ ทวีปออสเตรเลีย

GRN Australia Price List -