ภาษา Wik-Muminh

ชื่อภาษา: Wik-Muminh
รหัสภาษา ISO: xmh
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3770
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Extinct

ตัวอย่างภาษา Wik-Muminh

Wik-Muminh - New Nature.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wik-Muminh

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Messages w/ WIK-ALKAN & WIK-UWAN

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Wik-Muminh) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน With Wik-Alkan and Wik-Uwan

ดาวน์โหลด Wik-Muminh

ชื่ออื่นสำหรับ Wik-Muminh

Kugu
Kugu-Muminh
Kuku-Muminh (ชื่อภาษา ISO)
Mumemh
Wik-Mumemh
Wik-Mumin
Wik Muminh

พื้นที่ใช้ภาษา Wik-Muminh

Australia

People Groups who speak Wik-Muminh

Kugu-Muminh;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Wik-Muminh

ข้อมูลอื่นๆ: Prob.Understand Wik dials.

จำนวนประชากร: 60