ภาษา Huarijio

ชื่อภาษา: Huarijio
รหัสภาษา ISO: var
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10710
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Huarijio

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Huarijio [Guarijio: Alto])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Huarijio) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Evaluation requested..

พระคำแห่งชีวิต (in Guarijio: Bajo)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Huarijio) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Huarijío - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Huarijio

Guarijio
Guarijío
Maculai
Macurai
Macurawe
Varihio
Varihío
Varijio
Vorijio
Warihio
Warihío
Wariho

พื้นที่ใช้ภาษา Huarijio

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Huarijio

People Groups who speak Huarijio

Huarijio;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Huarijio

ข้อมูลอื่นๆ: NT 2008?