ภาษา Uripiv-Wala-Rano-Atchin

ชื่อภาษา: Uripiv-Wala-Rano-Atchin
รหัสภาษา ISO: upv
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23105
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Uripiv-Wala-Rano-Atchin

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Uripiv)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Uripiv-Wala-Rano-Atchin) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต - How To Find Life Forever (in Uripiv)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Uripiv-Wala-Rano-Atchin) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต - The Power of God (in Wala)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Uripiv-Wala-Rano-Atchin) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA (in Atchin)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Uripiv-Wala-Rano-Atchin) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA (in Malakula: East)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Uripiv-Wala-Rano-Atchin) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes BISLAMA.

พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA เพลง (in Tautu)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Uripiv-Wala-Rano-Atchin) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Uripiv-Wala-Rano-Atchin - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Uripiv - 2006 Edition - (Faith Comes By Hearing)

พื้นที่ใช้ภาษา Uripiv-Wala-Rano-Atchin

Vanuatu

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Uripiv-Wala-Rano-Atchin

People Groups who speak Uripiv-Wala-Rano-Atchin

Uripiv-Atchin;