ภาษา Tucano

ชื่อภาษา: Tucano
รหัสภาษา ISO: tuo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3228
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Tucano

Tucano - The Prodigal Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tucano

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต 1

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tucano) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

พระคำแห่งชีวิต 2

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tucano) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

พระคำแห่งชีวิต 3

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tucano) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

A´té õ'akɨhɨ Makɨ kitiniî' [เรื่อง about Jesus, the Son of God]

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tucano) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์

O'akihi yee basase [เพลง]

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tucano) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

ดาวน์โหลด Tucano

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Tucano - (Scripture Earth)
The New Testament - Tucano - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Tucano

Betaya
Betoya
Betoye
Dace
Dachsea
Dagseje
Dahseye
Dajsea
Dasea
Dasea ye
Daxsea
Takuna
Tolano
Tucana
Tukana
Tukána
Tukano
Y'pa-masa

พื้นที่ใช้ภาษา Tucano

Brazil
Colombia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tucano

People Groups who speak Tucano

Arapaso; Barasano do Norte; Miriti; Tukano;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tucano

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Portuguese, Cubeo, Desano; If denominan Catholics, although they have a sincrestismo with animist customs The population in Brazil is approximately 4600 people, but the number of speakers is up to twice as many of the other ethnic groups speak tukano.

จำนวนประชากร: 6,241

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 25

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ