ภาษา Me'phaa, Tlacoapa

ชื่อภาษา: Me'phaa, Tlacoapa
รหัสภาษา ISO: tpl
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 56
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Me'phaa, Tlacoapa

Me'phaa Tlacoapa - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Me'phaa, Tlacoapa

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Me'phaa, Tlacoapa) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Me'phaa, Tlacoapa) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Me'phaa, Tlacoapa

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Me'phaa, Tlacoapa ผสมบ้าง

Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Me'phaa, Tlacoapa (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Tlapaneco De Tlacoapa - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Me'phaa, Tlacoapa

Me'faa, Tlacoapa
Meꞌpa̱a̱ Wiꞌi̱i̱n
Me'phaa de Tlacoapa
Minguiin
Mínguíín
Tenamazapa
Tlacoapa
Tlacoapa Me'phaa (ชื่อภาษา ISO)
Tlacoapa Tlapanec
Tlapaneco
Tlapaneco del Centro
Tlapaneco de Tlacoapa
Tlapaneco, Malinaltepec: Tlacoapa
Tlapaneco: Tlacoapa

พื้นที่ใช้ภาษา Me'phaa, Tlacoapa

Mexico

People Groups who speak Me'phaa, Tlacoapa

Tlapaneco, Tlacoapa;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Me'phaa, Tlacoapa

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Spanish,T.: Malin.; Roman Catholic; New Testament, tr.i.p. Dialect of Tlapaneco, Malinaltepec.

จำนวนประชากร: 8,400

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ