ภาษา Talise

ชื่อภาษา: Talise
รหัสภาษา ISO: tlr
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23096
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Talise

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

คำให้การ (พยาน) (in Talise: Tolo)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Talise) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน Same both sides..

ข่าวประเสริฐ (in Talise: Poleo)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Talise) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (in Talise: Koo)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Talise) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Veuru Moli)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Talise) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Talise: Poleo)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Talise) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

Saurongo Dou [ข่าวประเสริฐ] (in Talise: Tolo)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Talise) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

Saurongo Dou [ข่าวประเสริฐ & เพลง] (in Veuru Moli)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Talise) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พื้นที่ใช้ภาษา Talise

Ethiopia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Talise

People Groups who speak Talise

Talise;