ภาษา Qiang, Southern

ชื่อภาษา: Qiang, Southern
รหัสภาษา ISO: qxs
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23049
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Qiang, Southern

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Qiang: Loupuzhai)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Qiang, Southern) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Qiang: Song Ping Gou)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Qiang, Southern) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Qiang, Southern

Rrmea
Southern Qiang

พื้นที่ใช้ภาษา Qiang, Southern

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Qiang, Southern

People Groups who speak Qiang, Southern

Bolozi; Qiang, Dajishan; Qiang, Heihu; Qiang, Jiaochang; Qiang, Longxi; Qiang, Mianchi; Qiang, Sanlong; Qiang, Taoping; Qiangyi;