ภาษา Pijin

ชื่อภาษา: Pijin
รหัสภาษา ISO: pis
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3297
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Pijin

Pijin - Jesus Our Teacher.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pijin

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

เพลง

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

เริ่มต้นกับพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

The บทเรียนชีวิตของพระคริสต์ 6,7,11

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ .

Christian Family

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม .

Jesus Story

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ .

Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 1 [Know Your Bible - God's Women Study 1]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 2 [Know Your Bible - God's Women Study 2]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 3 [Know Your Bible - God's Women Study 3]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 5 [Know Your Bible - God's Women Study 5]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Elaesa Stadi [Know Your Bible - Elisha Study]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi [Know Your Bible - Galatians Study]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 1 [Know Your Bible - Mark Study 1]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 2 [Know Your Bible - Mark Study 2]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 3 [Know Your Bible - Mark Study 3]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 4 [Know Your Bible - Mark Study 4]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 5 [Know Your Bible - Mark Study 5]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 6 [Know Your Bible - Mark Study 6]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 7 [Know Your Bible - Mark Study 7]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 8 [Know Your Bible - Mark Study 8]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 9 [Know Your Bible - Mark Study 9]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 1 [Know Your Bible - Ruth Study 1]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 2 [Know Your Bible - Ruth Study 2]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 3 [Know Your Bible - Ruth Study 3]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. .

ดาวน์โหลด Pijin

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Pijin ผสมบ้าง

Fasubu Pan Pipe Band ดาวน์โหลด Fasubu Pan Pipe Band MP3 ในภาษา Pijin (in Kwaio)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Pijin - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Pijin - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Pijin - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Pijin

Neo-Solomonic
Pidgin
Pidgin English
Pidgin English: Solomon Islands
Solomons Pidgin

พื้นที่ใช้ภาษา Pijin

Australia
Papua New Guinea
Solomon Islands
Vanuatu

People Groups who speak Pijin

Solomoni Creole;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Pijin

ข้อมูลอื่นๆ: 100,000 2nd Language speakers; Understand Bisl. (Van.) English.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 90

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ