ภาษา Nyoongar

ชื่อภาษา: Nyoongar
รหัสภาษา ISO: nys
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15201
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Extinct

ตัวอย่างภาษา Nyoongar

Nyoongar - Untitled.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nyoongar

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Warda-Kwabba Luke-Ang [Luke's Gospel]

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nyoongar) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง The speaker is Tom Little. Tom is from the Bindjareb Bibbulmun tribe of the Nyoongar nation, and was involved in the translation of the Gospel of Luke into Nyoongar. Tom is an ex-policeman, and now a full-time professional musician and an award-winning songwriter.

ดาวน์โหลด Nyoongar

ชื่ออื่นสำหรับ Nyoongar

Neo-Nyunga
Njunga
Njungar
Noongar
Nyunga (ชื่อภาษา ISO)
Nyungar
Wudjari

พื้นที่ใช้ภาษา Nyoongar

Australia

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nyoongar

จำนวนประชากร: 280