ภาษา Ngandi

ชื่อภาษา: Ngandi
รหัสภาษา ISO: nid
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4414
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Extinct

ตัวอย่างภาษา Ngandi

Ngandi - Good News.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngandi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ 1-20

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Ngandi) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

ดาวน์โหลด Ngandi

พื้นที่ใช้ภาษา Ngandi

Australia