ภาษา Ngbaka Ma'bo

ชื่อภาษา: Ngbaka Ma'bo
รหัสภาษา ISO: nbm
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23047
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngbaka Ma'bo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Mabu)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Ngbaka Ma'bo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Ngbaka)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Ngbaka Ma'bo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The Jesus Story (audiodrama) - Ngbaka - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Ngbaka Ma'bo

Bouaka
Gbaka
Gbala
Gwaka
Mbacca
Mbaka
Mbwaka
Nbwaka
Ngbaka Limba

พื้นที่ใช้ภาษา Ngbaka Ma'bo

Congo, Democratic Republic of

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ngbaka Ma'bo

People Groups who speak Ngbaka Ma'bo

Ngbaka Mabo;