ภาษา Mumuye

ชื่อภาษา: Mumuye
รหัสภาษา ISO: mzm
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22823
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mumuye

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Mumuye: Lankaviri)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mumuye) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Mumuye: Yoro & Sagwe & Daffe)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mumuye) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes various dialects..

พระคำแห่งชีวิต (in Mumuye: Zing)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mumuye) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes various dialects..

พระคำแห่งชีวิต w/ YORO เพลง (in Mumuye: Dong)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mumuye) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mumuye - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Zing - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Mumuye - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mumuye

Yoro

พื้นที่ใช้ภาษา Mumuye

Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mumuye

People Groups who speak Mumuye

Mumuye;