ภาษา Vangunu

ชื่อภาษา: Vangunu
รหัสภาษา ISO: mpr
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3673
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Vangunu

Vangunu - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Vangunu

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Vangunu) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Vangunu) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Vangunu) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides..


พระคำแห่งชีวิต (in Bareke)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Vangunu) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Linemono Leana [ข่าวประเสริฐ] (in Bareke)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Vangunu) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

Roke Valeana [เพลง] (in Bareke)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Vangunu) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

เพลง w/ MAROVO เพลง (in Bareke)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Vangunu) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน First five songs are Bareke, the second five are Marovo..

ดาวน์โหลด Vangunu

ชื่ออื่นสำหรับ Vangunu

Vangunu: Vangunu

พื้นที่ใช้ภาษา Vangunu

Solomon Islands

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Vangunu

  • Vangunu (ISO Language)

People Groups who speak Vangunu

Vangunu;