ภาษา Kuna, Border

ชื่อภาษา: Kuna, Border
รหัสภาษา ISO: kvn
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2985
IETF Language Tag: kvn
 

ตัวอย่างภาษา Kuna, Border

Kuna Border - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kuna, Border

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

ดาวน์โหลด Kuna, Border

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Kuna, Border - (Scripture Earth)
The New Testament - Kuna Border - 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc. - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Kuna, Border

Border Kuna
Caiman Nuevo
Colombia Cuna
Cuna
Cuna: Colombia
Guna
Kuna de la Frontera
Kuna of Arguia
Long Hair Cuna
Paya Kuna
Paya-Pucuro
Paya-Pucuro Kuna
Tule

พื้นที่ใช้ภาษา Kuna, Border

Colombia
Panama

กลุ่มคนที่พูด Kuna, Border

Kuna, Paya-Pucuro Cuna

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kuna, Border

ข้อมูลอื่นๆ: Understand SAN BLAS, SPANISH;Monolingual in '66

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ