ภาษา Armenian

ชื่อภาษา: Armenian
รหัสภาษา ISO: hye
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22801
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Armenian

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Հայերէն [Armenian: Eastern])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Armenian) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (in Հայերէն [Armenian: Eastern])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Armenian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Հայերէն [Armenian: Eastern])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Armenian) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Հայերէն [Armenian: Eastern])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Armenian) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

երեկ, այսօր եւ հավիտյան [Yesterday, Today, and Forever] (in Armenian: Syria)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Armenian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Track 1 from Cory Gray "String Jam" (http://freemusicarchive.org/music/Cory_Gray/Music_For_Film__TV/String_Jam)..

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Powerful Saviour - Armenian - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
God's Story Audio - Armenian - (God's Story)
Hymns - Armenian - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Armenian - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Armenian - (The Jesus Film Project)
Thru the Bible Eastern Armenian Podcast - (Thru The Bible)
Thru the Bible Western Armenian Podcast - (Thru The Bible)

ชื่ออื่นสำหรับ Armenian

Armani
Armjanski Yazyk
Ena
Eramani
Ermeni Dili
Somekhuri

พื้นที่ใช้ภาษา Armenian

Azerbaijan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Armenian

People Groups who speak Armenian

Armenian; Khemshin, Kemshili;