ภาษา Hindko, Hazara

ชื่อภาษา: Hindko, Hazara
รหัสภาษา ISO: hno
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 867
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Hindko, Hazara

Lahnda Hindko Hazara - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hindko, Hazara

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

ข่าวประเสริฐ (Men)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

Genesis

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) Some or all of the 1st book of the Bible

Exodus

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) Some or all of the 2nd book of the Bible

Psalms

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) Some or all of the 19th book of the Bible

Matthew

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) Some or all of the 40th book of the Bible

Luke

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) Some or all of the 42nd book of the Bible

Acts

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) Some or all of the 44th book of the Bible

Romans

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) Some or all of the 45th book of the Bible

Galatians; Philippians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) Some or all of the 48th book of the Bible

Ephesians & Colossians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) Some or all of the 49th book of the Bible

1 & 2 Thessalonians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) Some or all of the 52nd book of the Bible

1 & 2 Peter

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) Some or all of the 60th book of the Bible

James; 1,2,3 John; Jude

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Hindko, Hazara) Some or all of the 62nd book of the Bible

ดาวน์โหลด Hindko, Hazara

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Hindko, Northern - (The Jesus Film Project)
The Prophets' Story - Northern Hindko (Hazara) - (The Prophets' Story)
Who is God? video - Hindko (female voice) - (Who Is God?)
Who is God? video - Hindko (male voice) - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Hindko, Hazara

Hazara
Hazara Hindko
Hindki
Hindko
Hindko, Northern (ชื่อภาษา ISO)
Kagani
Kaghani
Northern Hindko

พื้นที่ใช้ภาษา Hindko, Hazara

Pakistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Hindko, Hazara

People Groups who speak Hindko, Hazara

Bakkarwal; Dhund; Gujjar; Karal, Muslim; Mirzakhani; Sudhan; Tanaoli;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Hindko, Hazara

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Gojeri, Urdu, Haz.; New Testament.

จำนวนประชากร: 1,880,000

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 10

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ