ภาษา Gbaya-Mbodomo

ชื่อภาษา: Gbaya-Mbodomo
รหัสภาษา ISO: gmm
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10120
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gbaya-Mbodomo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Baya: Doka)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Gbaya-Mbodomo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Gbaya-Mbodomo

Bodomo
Gbaya-Mbodomo: Mbodomo
Mbodomo

พื้นที่ใช้ภาษา Gbaya-Mbodomo

Cameroon
Central African Republic

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Gbaya-Mbodomo

People Groups who speak Gbaya-Mbodomo

Gbaya, Mbadomo;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Gbaya-Mbodomo

จำนวนประชากร: 30,000