ภาษา Ganggalida

ชื่อภาษา: Ganggalida
รหัสภาษา ISO: gcd
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3697
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Extinct

ตัวอย่างภาษา Ganggalida

Ganggalida - Who Is He.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ganggalida

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Ganggalida) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

ดาวน์โหลด Ganggalida

ชื่ออื่นสำหรับ Ganggalida

Engarilla
Eugoola
Ganggalita
Gungalita
Iukala
Jakula
Jogula
Jokal
Jokala
Jokul
Jokula
Jugul
Jugula
Jugulda
Jungulda
Kanggaleida
Kangkalita
Mainland Tangkic
Southern Tangkic
Yangarella
Yokula
Yookala
Yugulda
Yukala
Yukula
Yukulta
Yukulta-Nguburindi

พื้นที่ใช้ภาษา Ganggalida

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ganggalida