ภาษา Chontal, Sierra de Oaxaca

ชื่อภาษา: Chontal, Sierra de Oaxaca
รหัสภาษา ISO: chd
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2892
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Chontal, Sierra de Oaxaca

Chontal Sierra de Oaxaca - Creation Fall and Redemption.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chontal, Sierra de Oaxaca

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Chontal, Sierra de Oaxaca) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes two messages in SPANISH: Campesino.

ดาวน์โหลด Chontal, Sierra de Oaxaca

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Chontal, Sierra de Oaxaca ผสมบ้าง

Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Chontal, Sierra de Oaxaca (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Chontal, Highland - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Chontal, Sierra de Oaxaca

Chontal de la Sierra de Oaxaca
Chontal de Oaxaca Alto
Chontal, Highland Oaxaca (ชื่อภาษา ISO)
Highland Chontal
Highland Oaxaca Chontal
Oaxaca
Santa Maria Ecatepec
Sierra
Tequistlatec
Tsame
Tsome

พื้นที่ใช้ภาษา Chontal, Sierra de Oaxaca

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Chontal, Sierra de Oaxaca

People Groups who speak Chontal, Sierra de Oaxaca

Chontal de Oaxaca, Sierra;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Chontal, Sierra de Oaxaca

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Spanish; (few) New Testament Translation.

จำนวนประชากร: 2,890

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ