ภาษา Bete-Bendi

ชื่อภาษา: Bete-Bendi
รหัสภาษา ISO: btt
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22791
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bete-Bendi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ & เพลง (in Bendi)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bete-Bendi) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (in Bendi)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bete-Bendi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Bette [Bete-Bendi: Bete])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bete-Bendi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Bette - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Bete-Bendi - 1982 Public Domain Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Bete-Bendi

Bette-Bendi
Dama

พื้นที่ใช้ภาษา Bete-Bendi

Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Bete-Bendi

People Groups who speak Bete-Bendi

Bette-Bende;