ภาษา Bata

ชื่อภาษา: Bata
รหัสภาษา ISO: bta
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7843
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bata

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Bacama: Batta)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Bata) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Bata

Batta
Bete
Birsa
Bwaatye
Bwatiye
Demsa Bata
Dii
Dunu
Eastern Bwatiye
Gboati
Gbwata
Gbwate
Gwate

พื้นที่ใช้ภาษา Bata

Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Bata

People Groups who speak Bata

Bate, Bata;