ภาษา Awad Bing

ชื่อภาษา: Awad Bing
รหัสภาษา ISO: bcu
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23062
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Awad Bing

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Awad Bing: Biliau)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Awad Bing) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Awad Bing - (The Jesus Film Project)

พื้นที่ใช้ภาษา Awad Bing

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Awad Bing

People Groups who speak Awad Bing

Biliau;