ภาษา Balochi, Southern

ชื่อภาษา: Balochi, Southern
รหัสภาษา ISO: bcc
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22774
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Balochi, Southern

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคัมภีร์ (in بلچي [Baluchi: Rind])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Balochi, Southern) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

ข่าวประเสริฐ (in مَکرانی [Baluchi Makrani])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Balochi, Southern) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ข่าวประเสริฐ (in بلچي [Baluchi: Rind])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Balochi, Southern) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (in مَکرانی [Baluchi Makrani])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Balochi, Southern) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Luke (in بلچي [Baluchi: Rind])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Balochi, Southern) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Balochi, Southern - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Balochi Southern - (The Jesus Film Project)
The Prophets' Story - Balochi, Southern - (The Prophets' Story)

ชื่ออื่นสำหรับ Balochi, Southern

Southern Balochi (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Balochi, Southern

Pakistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Balochi, Southern

People Groups who speak Balochi, Southern

Baloch, Chandia; Baloch, Gopang; Baloch, Hot; Baloch, Jatoi; Baloch, Korai; Baloch, Makrai; Baloch, Southern;