ภาษา Amuzgo, San Pedro Amuzgos

ชื่อภาษา: Amuzgo, San Pedro Amuzgos
รหัสภาษา ISO: azg
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3950
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Amuzgo, San Pedro Amuzgos

Amuzgo de San Pedro - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Amuzgo, San Pedro Amuzgos

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Amuzgo, San Pedro Amuzgos) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Amuzgo, San Pedro Amuzgos

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Amuzgo, San Pedro Amuzgos ผสมบ้าง

Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Amuzgo, San Pedro Amuzgos (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Amuzgo, Oaxaca - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Amuzgo, San Pedro Amuzgos - (Scripture Earth)
The New Testament - San Pedro Amuzgo - La Liga Bíblica 1992 - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Amuzgo, San Pedro Amuzgos

Amuzgo Bajo del Este
Amuzgo de Oaxaca
Amuzgo de San Pedro
Amuzgo de San Pedro Amuzgos
Amuzgo: Oaxaca
Amuzgo: San Pedro
Jnꞌoon
Nonda
Oaxaca Amuzgo
San Pedro Amuzgos
San Pedro Amuzgos Amuzgo (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Amuzgo, San Pedro Amuzgos

Mexico

People Groups who speak Amuzgo, San Pedro Amuzgos

Amuzgo, San Pedro Amuzgos;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Amuzgo, San Pedro Amuzgos

ข้อมูลอื่นๆ: Semi-literate in (Spanish also); Basic. non religion.

จำนวนประชากร: 4,000

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 35

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ