ภาษา Assiga

ชื่อภาษา: Assiga
รหัสภาษา ISO: ayi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2960
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Assiga

Assiga - New Man.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Assiga

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ OKUNI

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Assiga) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes OKUNI messages..

ดาวน์โหลด Assiga

ชื่ออื่นสำหรับ Assiga

Asiga
Ayiga
Ayigha
Leyigha (ชื่อภาษา ISO)
Yigha

พื้นที่ใช้ภาษา Assiga

Nigeria

People Groups who speak Assiga

Yigha;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Assiga

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Efik, Yakurr,some Agbo