ภาษา Arrernte, Eastern

ชื่อภาษา: Arrernte, Eastern
รหัสภาษา ISO: aer
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5108
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Arrernte, Eastern

Arrernte Eastern - Jesus Our Teacher.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Arrernte, Eastern

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

เริ่มต้นกับพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

Genesis

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 1st book of the Bible

Exodus

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 2nd book of the Bible

Ruth

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 8th book of the Bible Pictures from sweetpublishing.com

Matthew

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 40th book of the Bible

Mark

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 41st book of the Bible

Luke

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 42nd book of the Bible

John

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 43rd book of the Bible

Acts

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 44th book of the Bible

Romans

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 45th book of the Bible

1 Corinthians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 46th book of the Bible

2 Corinthians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 47th book of the Bible

Galatians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 48th book of the Bible

Ephesians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 49th book of the Bible

Philippians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 50th book of the Bible

Colossians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 51st book of the Bible

1 Thessalonians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 52nd book of the Bible

2 Thessalonians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 53rd book of the Bible

1 Timothy

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 54th book of the Bible

2 Timothy

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 55th book of the Bible

Titus

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 56th book of the Bible

Philemon

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 57th book of the Bible

Hebrews

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 58th book of the Bible

James

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 59th book of the Bible

1 Peter

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 60th book of the Bible

2 Peter

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 61st book of the Bible

1 John

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 62nd book of the Bible

2 John

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 63rd book of the Bible

3 John

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 64th book of the Bible

Jude

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 65th book of the Bible

Revelation

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Arrernte, Eastern) Some or all of the 66th book of the Bible

ดาวน์โหลด Arrernte, Eastern

ชื่ออื่นสำหรับ Arrernte, Eastern

Arabic, Sa'idi Spoken
Arrernte
Arunta
Eastern Aranda
Upper Aranda

พื้นที่ใช้ภาษา Arrernte, Eastern

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Arrernte, Eastern

People Groups who speak Arrernte, Eastern

Arrernte, Eastern;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Arrernte, Eastern

ข้อมูลอื่นๆ: Understand English, Close to Arrernte: Mparrntwe, Alyawarr.

จำนวนประชากร: 2,832

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 10

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ

ข่าวเกี่ยวกับ Arrernte, Eastern