ภาษา Cakchiquel: San Martin Jilotepeque

ชื่อภาษา: Cakchiquel: San Martin Jilotepeque
ชื่อภาษา ISO: Kaqchikel [cak]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4783
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 04783

ตัวอย่างภาษา Cakchiquel: San Martin Jilotepeque

Kaqchikel Cakchiquel San Martin Jilotepeque - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cakchiquel: San Martin Jilotepeque

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Cakchiquel: San Martin Jilotepeque) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Program is the same on both sides..

ดาวน์โหลด Cakchiquel: San Martin Jilotepeque

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Cakchiquel, Central - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Cakchiquel, South Central - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Cakchiquel, Western - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Kaqchikel, Santa María de Jesús - (Scripture Earth)
The New Testament - Cakchiquel Central - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Cakchiquel Santo Domingo Xenacoj - Wycliffe Bible Translators, Inc. - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Cakchiquel, South Central - 2007 Wycliffe Bible Translators - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Cakchiquel: San Martin Jilotepeque

Cakchiquel, Northern
Northern Cakchiquel

พื้นที่ใช้ภาษา Cakchiquel: San Martin Jilotepeque

Guatemala

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Cakchiquel: San Martin Jilotepeque

People Groups who speak Cakchiquel: San Martin Jilotepeque

Cakchiquel, Central; Cakchiquel, Eastern; Cakchiquel, Northern; Cakchiquel, Santa Maria de Jesus; Cakchiquel, Santo Domingo Xenacoj; Cakchiquel, South Central; Cakchiquel, Southern; Cakchiquel, Southwestern, Acatenango; Cakchiquel, Southwestern Yepocapa; Cakchiquel, Western;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Cakchiquel: San Martin Jilotepeque

ข้อมูลอื่นๆ: Literate in Spanish, Understand Cak.: Xenacoj; Protestant & cults; Bible portions.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ