ภาษา Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla

ชื่อภาษา: Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla
ชื่อภาษา ISO: Mixtec, Southern Puebla [mit]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2767
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 02767

ตัวอย่างภาษา Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla

Mixteco group of languages Acatlan Mixtec Tonahuixtla - The Two Masters.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla ผสมบ้าง

Mixtec Diagnostic ดาวน์โหลด Mixtec Diagnostic MP3 ในภาษา Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mixteco, Southern Puebla - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Mixtec, Puebla Sur - (Scripture Earth)
The New Testament - Mixteco del Sur de Puebla - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla

Mixteco, Puebla Sur: Tonahuixtla
Mixteco, Southern Puebla
Tonahuixtla

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla

People Groups who speak Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla

Mixteco, Puebla Sur;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla

ข้อมูลอื่นๆ: Some understand SPANISH;Animism;Campesino, dialect of Puebla Sur.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ