ภาษา French: Africa

ชื่อภาษา: French: Africa
ชื่อภาษา ISO: ภาษาฝรั่งเศส [fra]
ภาษารัฐ: Verified
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2549
IETF Language Tag: fr-002
 

ตัวอย่างภาษา French: Africa

French Africa - God Made Us All.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา French: Africa

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Une Bonne Nouvelle [ข่าวดี]

บทเรียนพระคัมภีร์ภาพและเสียงใน 40 ส่วนพร้อมรูปภาพ ประกอบด้วยภาพรวมของพระคัมภีร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงพระคริสต์ และคำสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและปลูกฝังคริสตจักร

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 1 เริ่มต้นกับพระเจ้า

เล่ม 1 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของอาดัม โนอาห์ โยบ อับราฮัม สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 2 ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

เล่ม 2 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของยาโคบ โยเซฟ โมเสส สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 3 ชัยชนะโดยพระเจ้า

เล่ม 3 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของโจชัว เดโบราห์ กิเดโอน แซมสัน สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 4 ผู้รับใช้ของพระเจ้า

เล่ม 4 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของรูธ ซามูเอล เดวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 5 อยู่ระหว่างการทดลองเพื่อพระเจ้า

เล่ม 5 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของเอลีชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ เอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร การสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 6 พระเยซู - ครูและผู้รักษา

เล่ม 6 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูจากมัทธิวและมาระโก สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 7 พระเยซู - พระเจ้าและผู้ช่วยให้รอด

เล่ม 7 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูจากลูกาและยอห์น สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 8 กิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เล่ม 8 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของคริสตจักรหนุ่มและเปาโล สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

Bienvenue aux États-Unis d'Amérique [Welcome to the United States of America]

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และข้อความประกาศที่อธิบายความรอดและให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียน แต่ละโปรแกรมเป็นบทที่ได้รับการปรับแต่งและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และอาจรวมถึงเพลงและดนตรีด้วย

พระคำแห่งชีวิต 1

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และข้อความประกาศที่อธิบายความรอดและให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียน แต่ละโปรแกรมเป็นบทที่ได้รับการปรับแต่งและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และอาจรวมถึงเพลงและดนตรีด้วย

Face Aux Problèmes - Covid 19 [Covid19]

สื่อการศึกษาเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เกษตรกรรม ธุรกิจ การอ่านออกเขียนได้ หรือการศึกษาอื่นๆ

Jésus Christ est-il Musulman?

เพลงผสมและข้อความสั้นเป็นเสียงพากย์

Le Plus Grand Virus

สื่อการศึกษาเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เกษตรกรรม ธุรกิจ การอ่านออกเขียนได้ หรือการศึกษาอื่นๆ

คำให้การ

คำพยานของผู้เชื่อในการประกาศข่าวประเสริฐของผู้ไม่เชื่อและแรงจูงใจสำหรับคริสเตียน

Recordings in related languages

Bonne Nouvelle pour les femmes [ข่าวดี^ (Women)] (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

บทเรียนเสียงพระคัมภีร์ใน 40 ส่วนพร้อมรูปภาพเสริม ประกอบด้วยภาพรวมของพระคัมภีร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงพระคริสต์ และคำสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและปลูกฝังคริสตจักร

Bonne Nouvelle [ข่าวดี] (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

บทเรียนพระคัมภีร์ภาพและเสียงใน 40 ส่วนพร้อมรูปภาพ ประกอบด้วยภาพรวมของพระคัมภีร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงพระคริสต์ และคำสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและปลูกฝังคริสตจักร

Bonne Nouvelle [ข่าวดี^ (Men)] (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

บทเรียนเสียงพระคัมภีร์ใน 40 ส่วนพร้อมรูปภาพเสริม ประกอบด้วยภาพรวมของพระคัมภีร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงพระคริสต์ และคำสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและปลูกฝังคริสตจักร

La Bonne Nouvelle [ข่าวดี^] (in Francais de l'Afrique centrale [French: Central Africa])

บทเรียนพระคัมภีร์ภาพและเสียงใน 40 ส่วนพร้อมรูปภาพ ประกอบด้วยภาพรวมของพระคัมภีร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงพระคริสต์ และคำสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและปลูกฝังคริสตจักร

LLL 1 - Adam: un homme est créé [ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 1 เริ่มต้นกับพระเจ้า] (in Francais de l'Afrique centrale [French: Central Africa])

เล่ม 1 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของอาดัม โนอาห์ โยบ อับราฮัม สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 1 เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

เล่ม 1 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของอาดัม โนอาห์ โยบ อับราฮัม สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

LLL 2 - Les Hommes Vaillants De Dieu [ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 2 ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า] (in Francais de l'Afrique centrale [French: Central Africa])

เล่ม 2 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของยาโคบ โยเซฟ โมเสส สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 2 ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

เล่ม 2 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของยาโคบ โยเซฟ โมเสส สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

LLL 3 - Victoire Grâce À Dieu [ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 3 ชัยชนะโดยพระเจ้า] (in Francais de l'Afrique centrale [French: Central Africa])

เล่ม 3 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของโจชัว เดโบราห์ กิเดโอน แซมสัน สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 3 ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

เล่ม 3 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของโจชัว เดโบราห์ กิเดโอน แซมสัน สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

LLL 4 - Mes Amis Dieu Aime Et Prend Soin De Ceux Qui Lui Obeissent [ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 4 ผู้รับใช้ของพระเจ้า] (in Francais de l'Afrique centrale [French: Central Africa])

เล่ม 4 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของรูธ ซามูเอล เดวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 4 ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

เล่ม 4 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของรูธ ซามูเอล เดวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 5 อยู่ระหว่างการทดลองเพื่อพระเจ้า (in Francais de l'Afrique centrale [French: Central Africa])

เล่ม 5 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของเอลีชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ เอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร การสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 5 อยู่ระหว่างการทดลองเพื่อพระเจ้า (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

เล่ม 5 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของเอลีชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ เอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร การสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 6 พระเยซู - ครูและผู้รักษา (in Francais de l'Afrique centrale [French: Central Africa])

เล่ม 6 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูจากมัทธิวและมาระโก สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 6 พระเยซู - ครูและผู้รักษา (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

เล่ม 6 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูจากมัทธิวและมาระโก สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 7 พระเยซู - พระเจ้าและผู้ช่วยให้รอด (in Francais de l'Afrique centrale [French: Central Africa])

เล่ม 7 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูจากลูกาและยอห์น สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 7 พระเยซู - พระเจ้าและผู้ช่วยให้รอด (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

เล่ม 7 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูจากลูกาและยอห์น สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 8 กิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Francais de l'Afrique centrale [French: Central Africa])

เล่ม 8 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของคริสตจักรหนุ่มและเปาโล สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 8 กิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

เล่ม 8 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของคริสตจักรหนุ่มและเปาโล สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

Le Christ Vivant [พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์] (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

ชุดการสอนพระคัมภีร์ตามลำดับเวลาตั้งแต่การสร้างจนถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ จำนวน 120 ภาพ ทำให้เข้าใจพระลักษณะและคำสอนของพระเยซู Image 1-61 ▪ Image 62-120

Dieu vous aime [God Loves You] (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และข้อความประกาศที่อธิบายความรอดและให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียน แต่ละโปรแกรมเป็นบทที่ได้รับการปรับแต่งและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และอาจรวมถึงเพลงและดนตรีด้วย

L'Agneau de Dieu [The Lamb of God] (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และข้อความประกาศที่อธิบายความรอดและให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียน แต่ละโปรแกรมเป็นบทที่ได้รับการปรับแต่งและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และอาจรวมถึงเพลงและดนตรีด้วย For ME migrants in Europe.

พระคำแห่งชีวิต (M) (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และข้อความประกาศที่อธิบายความรอดและให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียน แต่ละโปรแกรมเป็นบทที่ได้รับการปรับแต่งและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และอาจรวมถึงเพลงและดนตรีด้วย

SIDA, avant et après [Before and After AIDS] (in Francais de l'Afrique centrale [French: Central Africa])

สื่อการศึกษาเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เกษตรกรรม ธุรกิจ การอ่านออกเขียนได้ หรือการศึกษาอื่นๆ

พระคำแห่งชีวิต (in Français [ภาษาฝรั่งเศส])

ข้อความจากผู้เชื่อพื้นเมืองสำหรับการประกาศ การเติบโต และการให้กำลังใจ อาจเน้นนิกาย แต่ปฏิบัติตามคำสอนคริสเตียนกระแสหลัก

ดาวน์โหลด French: Africa

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Story Video and Audio - French - (God's Story)
Hymns - French - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - French - (Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - French, African - (Jesus Film Project)
La Bible Du Semeur - (Faith Comes By Hearing)
La Bible Du Semeur - (Faith Comes By Hearing)
Le Chemin de la Justice - French - The Way of Righteousness - (Rock International)
Renewal of All Things - French - (WGS Ministries)
ROI de GLOIRE - (Rock International)
Study the Bible - (ThirdMill)
The Bible - French - (Bib Voice)
The Bible - French - Bible audio - (Wordproject)
The gospels - Parole de Vie - (The Lumo Project)
The Hope Video - Français (French) - (Mars Hill Productions)
The Jesus Story (audiodrama) - French - (Jesus Film Project)
The New Testament - French (Parole de Vie - African) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - French (Parole de Vie - Canadian) - (Faith Comes By Hearing)
The Promise - Bible Stories - French West Africa - (Story Runners)
The Prophets' Story - Français - (The Prophets' Story)
Thru the Bible French Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - French - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ French: Africa

Francais: Afrique (ชื่อภาษาถิ่น)
French: West Africa

พื้นที่ใช้ภาษา French: Africa

Algeria
Belgium
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Chad
Comoros
Congo, Democratic Republic of
Congo, Republic of the
Côte d'Ivoire
Djibouti
France
Gabon
Guinea
Luxembourg
Madagascar
Mali
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Morocco
Niger
Reunion
Rwanda
Senegal
Switzerland
Togo
Tunisia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา French: Africa

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ